Selvhypnose


STIG DANKERT HJORT

 

 

 

 

Om Selvhypnosemetoder

af Stig Dankert Hjort

Den foreliggende selvhypnosemetode er udviklet på baggrund af mine mangeårige erfaringer med anvendelse af hypnose i forbindelse med psykoterapi, hypnopsykoterapi.

I løbet af en hypnopsykoterapi lærer en klient selvhypnose som en metode til at støtte udviklingen af den psykoterapeutiske proces. Indlæringen foregår i det frugtbare miljø, der hersker mellem klient og terapeut, og fremgangsmåden bygger på opretholdelsen af en psykoterapeutisk relation.

Metoderne, der anvendes, er enkle. Selvhypnosen vedligeholdes gennem de regelmæssige møder.

På lignende vis tilbyder forskellige hypnoseskoler 1. - 2. dages kurser i selvhypnose. Her bygger indlæringen først og fremmest på den tiltrækkende forventningsatmosfære, der hersker omkring anvendelsen af hypnose.

Metoderne, der præsenteres, er enkle og tilsyneladende lige til at gå til.

Svagheden ved de nævnte indlæringsmetoder er, at de kun virker i relativt kort tid efter, at terapien eller det 1. - 2. dages kursus er ophørt.

Man har egentlig kun lært at kunne udføre selvhypnose i et bestemt miljø. Der er derfor ikke egentlig tale om selvhypnose - men derimod nok om hypnose.

I virkeligheden mangler man de tilstrækkelige redskaber til at kunne gå i dybden med den nødvendige selvindlæring af selvhypnosens ledende principper.

Min egen udviklede selvhypnosemetode tager først og fremmest udgangspunkt i udøverens egen læringsaktivitet baseret på sit selvkendskab, dvs. sine egne erfaringer med afslapning og indlæring.

Det er bl.a. nødvendigt at danne sig nogle erfaringer om, hvordan man selv reagerer bedst muligt på sine egne ønsker om fx afslapning, afkobling, afstresning, førend man bliver i stand til, på systematisk vis, at kunne anvende selvhypnose til gavn for egne målsætninger.

Dernæst bygger min metode på en generel viden om hypnose og terapi.

Her skal fremhæves en bevidstgørelse af to almenmenneskelige egenskaber, som i reglen forstærkes under en hypnotisk trancetilstand, nemlig evnen for visualisering samt evnen for selvsuggestion.

Gennem den nødvendige viden om sig selv samt en bevidstgørelse af evnerne for visualisering og selvsuggestion, er det gennem kontinuerlig træning muligt at lægge grunden til en egentlig selvhypnosepraksis.

Førend man går igang er det vigtigt at huske på, at det at lære selvhypnose, som al anden indlæring, er en gradvis proces over længere tid, hvor foreløbige resultater vedvarende skal vedligeholdes for at kunne danne grobund for yderligere vækst.

Bogen Selvhypnose er opbygget som en systematisk indføring i selvhypnose. Gennem bogens instruktion samt 34 specielt udformede øvelser, lærer man at anvende sine erfaringer og evner på en bevidst måde for at kunne støtte egne mål.


Kontakt e-mail: stigdh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Menu

  ___________________

 

 

Forside


Velkommen

 

 

Om selvhypnosemetoder

 

 

Indledning

 

 

Selvhypnoseprogram

 

 

Øvelser

 

 

Om Stig Dankert Hjort

 

 

Nyheder

 

 

Artikler