Selvhypnose


STIG DANKERT HJORT

 

 

 

 

Uddrag af kapitel 5 SELVHYPNOSE:

 

 

SELVHYPNOSEPROGRAM

 

 

Til lykke!

 

Gennem en grundig læsning af de forudgående kapitler, er du nu klar til at opbygge dit eget selvhypnoseprogram. Overvej følgende spørgsmål og nedskriv eventuelt svarene på et stykke papir:

 

· Hvad er min motivation for at anvende selvhypnose?

· Hvilke mål forestiller jeg mig at kunne opnå gennem brugen af selvhypnose?

· Hvor meget tid planlægger jeg at sætte af til træning pr. dag?

 

Det er altid en fordel at være bevidst om sine målsætninger, ressourcer samt sin motivation, når man anvender selvhypnose. Faktisk er det sådan, at jo mere regelmæssigt og intensivt, du øver på denne bogs øvelser, des bedre bliver du til at udøve selvhypnose, og jo lettere bliver det derfor for dig at nå de mål, du sætter dig.

 

Selvhypnose kan med god virkning anvendes inden for mange af livets forskellige områder. Helt alment kan selvhypnose - i lighed med diverse østlige og vestlige meditations- og afslapningsprogrammer  - anvendes som effektiv afstresning, måske med det langsigtede mål at glide gradvist ind i en generelt set mere behagelig og afslappet livsholdning/livsstil.

Ved en forestående præstation, som en optræden, en eksamen, køreprøve el. lign. har du mulighed for visuelt at gennemgå præstationen i alle dens detaljer og på denne måde indlære din optimale indsats på en konstruktiv og afslappet måde.

 

Hvis du sætter dig et langsigtet mål, som fx at lære at spille klaver eller at lære et nyt sprog, kan du gennem selvhypnose vedligeholde og udbygge din målsætning, så den nødvendige, regelmæssige træning, der fører til målet, bliver naturlig, let og spændende at udføre. Gennem selvhypnose styrker du din koncentration og fokus om allerede at være ved et givet mål, hvilket giver optimale betingelser for kontakt til de kreative ressourcer, som på naturlig vis kan støtte dig i fx at være en rygefri person, eller en person som spiser og sover godt, regelmæssigt og sundt.

 

Selvhypnose er også et effektivt hjælperedskab inden for sygdomsbehandling. Inden for den medicinske anvendelse af hypnose viser et store antal undersøgelser positive virkninger indenfor områder som smertelindring, bedøvelse og reducering af medicinforbrug. Dertil kommer, at forskning har demonstreret, at der er en række medicinske tilstande, som med fordel kan behandles med hypnose. Det kan være ved:

 

 

  • angst for tandlægebehandling

  • operationer, hvor patienten ikke kan tåle bedøvelse ad kemisk vej

  • smerter

  • fødsler

  • forhøjet blodtryk

  • kroniske smertestilstande (herunder også anfaldmæssige smertetilstande som migræne)

  • psoriasis, eksem, kløe (generelt set: hudproblemer)

  • brandsår.

  • kvalme ved kemoterapi.

  • blødninger, astma og forskellige allergitilstande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Menu

  ___________________

 

 

Forside


Velkommen

 

 

Om selvhypnosemetoder

 

 

Indledning

 

 

Selvhypnoseprogram

 

 

Øvelser

 

 

Om Stig Dankert Hjort

 

 

Nyheder

 

 

Artikler